“Chemical Detectives”, a AzBuki newpaper article about the nondestructive analysis (in Bulgarian)

Всяко вещество притежава „пръстов отпечатък“. Това е неговият спектър, който може да се регистрира Качеството на българското розово масло е най-високо в света Проф. Людмил Антонов е тазгодишният носител на голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за цялостен принос в развитието на науката. Той е професор по химия в Института по електроника […]

Pythagoras Prizes for contributions to science for scientists of Bulgarian Academy of Sciences

Three scientists from the Bulgarian Academy of Sciences have been awarded the Pythagoras Prizes 2021 for significant contributions to science. The official ceremony took place on 24 May and was broadcast on Bulgarian National Television. The Pythagoras Grand Prize for Young Scientist was awarded to Dr. Venelin Todorov, who is a senior assistant professor at […]

This website uses cookies to ensure you get the best experience while working with it. You can turn off the usage of cookies from the settings of your browser.